top of page
Therapy

Types of Assessments

A place for finding autism related information to assist you  on your journey to your chords wellness. For financial and community resources in your state, click the link below.

Mga Pagsusuri

Pagmamasid sa Pag-uugali at Pagtatasa ng Kasanayan

Ang Behavioral Observation at Skill Assessment ay nakabatay sa kumbinasyon ng mga panayam sa mga tagapag-alaga, pagsusuri ng mga nauugnay na rekord, direktang obserbasyon, pagtatasa ng mga pamantayan sa pag-unlad, at kung kinakailangan, Comprehensive Functional Assessment, at/o Functional Analysis Assessment (ang prosesong ito ay nakabalangkas sa karagdagang detalye sa ibaba). Ang pagtatasa na ito ay kinakailangan upang matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng iyong anak sa mga lugar ng domain at para sa pagbuo ng Individualized Behavioral Education Plan (IBEP) ng iyong anak.

Functional na Pagtatasa

Ang pagtatasa na ito ay isang kinakailangang kasangkapan sa proseso ng pagtukoy sa mga tungkulin (mga dahilan) para sa mga mapaghamong pag-uugali (hal., pagsalakay, pag-aalboroto, pag-uugaling nakakapinsala sa sarili, atbp.) at ginagamit upang matukoy ang mga naaangkop at gumaganang interbensyon. Maaaring kasama sa Comprehensive Functional Assessment ang pagsusuri ng mga nauugnay na tala, panayam, pagkumpleto ng mga instrumento sa survey, direktang obserbasyon ng mga gawi at/o functional analysis. Kasama sa functional analysis ang pagsasaayos ng mga maikling exposure sa iba't ibang contingencies sa kapaligiran, habang direktang sinusukat ang gawi upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pagkontrol sa mga variable. Ang Functional Analyzes ay isinasama sa Functional Assessment kung kinakailangan.

bottom of page