top of page

Mga Serbisyo sa Paaralan

Nakikipagtulungan ang Kadiant sa mga distrito ng paaralan sa lahat ng ating rehiyon upang magbigay ng suporta, gawing naa-access at inklusibo ang kurikulum, at tiyaking nasusulit ng bawat bata ang kanilang pag-aaral.

Kadiant-School-Based-ABA-Services
Learn about our ABA services.

Tumatanggap Kami ng Karamihan sa Pangunahing Seguro!

 

Tutulungan ka naming i-verify ang saklaw ng iyong plano para sa ABA therapy.  Makipag-ugnayan sa amin ngayon

 

Paano Nangyayari ang Tulong

Handa ng magsimula?

Sa ilang mga detalye lamang ay bubuoin namin ang pinakamahusay na koponan at mga serbisyo para sa iyong mga pangangailangan. 

Mga tanong?

Nandito kami para tumulong! Mag-iskedyul ng oras upang makipag-usap sa isang miyembro ng pangkat sa iyong lugar.

bottom of page