top of page

Maraming dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang mga opsyon sa therapy, at gusto naming tulungan kang gumawa ng matalinong desisyon tungkol sa pinakaangkop para sa iyong anak. Mahalagang makaramdam ka ng ganap na pagtitiwala sa pangangalaga ng iyong anak, kaya magbasa para sa mga sagot sa mahahalagang tanong, at huwag mag-atubiling magtanong sa amin ng kahit ano! Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa iyo upang matulungan ang iyong anak na lumiwanag nang maliwanag.

Kadiant-ABA-Therapy-Services

MGA SERBISYONG KAUGNAY NA TESTIMONY

PAGHAHANDA NG SAKSI

Kasama sa paghahanda ang konsultasyon sa telepono sa mga abogado at/o tagapagtaguyod, harapang pagpupulong sa mga abogado at/o tagapagtaguyod, pagsusuri ng mga dokumento, at pagbuo ng dokumento.

PRESENCE SA MGA MEDIATION AT/O PATATAS NA PAGDINIG

Kapag hiniling ng pamilya, isang miyembro ng kawani ng Kadiant ay naroroon at lalahok sa isang pamamagitan at/o Makatarungang Pagdinig.

bottom of page