top of page

יש הרבה לשקול בעת הערכת אפשרויות טיפול, ואנו רוצים לעזור לך לקבל החלטה מושכלת לגבי ההתאמה הטובה ביותר לילדך. חשוב שתרגישו ביטחון מלא בטיפול בילדכם, אז המשך לקרוא לקבלת תשובות לשאלות מפתח, ואל תהסס לשאול אותנו כל דבר! אנו מצפים לעבוד איתך כדי לעזור לילדך לזרוח בהיר.

Kadiant-ABA-Therapy-Services

שירותים הקשורים לעדות

הכנת עדים

ההכנה כוללת ייעוץ טלפוני עם עורכי דין ו/או עורכי דין, פגישות פנים אל פנים עם עורכי דין ו/או עורכי דין, עיון במסמכים והפקת מסמכים.

נוכחות בגישורים ו/או בדיונים הוגנים

על פי דרישת המשפחה, איש צוות קדיאנט יהיה נוכח וישתתף בגישור ו/או שימוע הוגן.

bottom of page